EFT terapie

Metoda EFT (Emotional freedom techniques) techniky emoční svobody se řadí do kategorie energetické psychologie. Je to univerzální léčebná metoda. Techniky EFT spojují práci na fyzickém těle a psychice. Zakladatel Dr. Roger Callagen pracoval na Terapii myšlenkových polí (TFT Thoughts field therapy), z kterého EFT vzniklo a je založeno na Callahanově objevu:

„Příčinou všech našich negativních emocí je porucha v tělesném energetickém systému.“

Callagen objevil spojnici mezi psychikou a fyzickým tělem. Touto spojnicí je náš energetický systém – soustava meridiánů. Příčinou je právě porucha na tomto systému drah, porucha v proudění energie v našem těle. Což se projeví fyzickou bolestí nebo problémy psychickými. Stimulací bodů meridiánů dochází k harmonizaci toku energie a tím k ústupu bolesti nebo odstranění problémů.

Následovatelem byl Gary Craig (používal metodu NLP, tj. neurolingvistické
programování a hypnoterapii) a metodu EFT více prohloubil. Odstranění poruch
v energetickém systému se realizuje poklepáním na meridiánová místa na těle, čímž dojde k aktivaci příslušné dráhy. Tímto postupem dojde k harmonizaci a znovuobnovení toku energie v meridiánu a následně ke zmírnění nebo úplnému vymizení negativního prožitku ve fyzickém těle. Strachy se utiší, bolesti přestanou, dýchání se upraví a emoční traumata postupně zmizí. Odstraněním bloků umožní osobní rozvoj, překonání skrytých překážek a osvobození od vnitřních strachů či úzkostí.

Kladete si některou z následujících otázek a hledáte odpovědi?

 • Jste často nemocní, cítíte se unavení a bez nálady?
 • Trpíte fyzickými bolestmi, které Vás trápí a znemožňují žít naplno?
 • Chcete odstranit fyzické nebo emoční problémy? Zatěžuje Vás to?
 • Máte sklon k sebepodceňování, nevěříte si nebo trpíte sociální fobií?
 • Drží se Vás smutek, žal, pocit viny, úzkost ze ztráty milované osoby?
 • Cítíte se osamělí?
 • Staví se Vám do cesty pořád stejné situace a nevíte proč se Vám to děje?
 • Máte silné návaly hněvu, zlosti či negativních emocí?
 • Chcete navazovat kontakty s lehkostí, máte komunikační problémy?
 • Máte zájem zlepšit presentování vaší práce ve firmě?
 • Máte špatné vzpomínky?
 • Přitahujete si do života podobné věci v určitých cyklech? A pořád dokola?
 • Jste workholik, máte syndrom vyhoření? Máte výčitky?
 • Trpíte závislostí (na jídle, alkoholu, drogách, automatech)?
 • Neumíte hospodařit s penězi? Jste pořád v minusu?
 • Umíte se presentovat? Rozumí Vaší argumentaci okolí? Nereagujete na situace adekvátně a poté se obviňujete?
 • Jste unudění a nevíte jak dál?
 • Cítíte touhu po osvobození se od intenzivního strachu a stísněných pocitů (z výšek, výtahů, z pavouků, z injekční stříkačky apod.), chorobné úzkosti nebo panických záchvatů?
 • Trápí Vás nespavostí?
 • Máte diagnózu - posttraumatický stres (PostTraumatic Stress Disorder PSTD)


Metody a techniky EFT Vám pomohou
… Úlevy od bolesti
… Strachy & Fobie
… Alergie, astma, kožní problémy
… Závislosti na alkoholu, jídle, drogách, počítačových hrách
… Dýchací obtíže
… Snížení váhy bez redukčních diet
… Problémy krevního tlaku
… Úzkosti, negativní rozpoložení
… Partnerské vztahy, sexuální problémy
… Duševní otřesy
… Hněv, potlačenou agresi
… Ženské problémy (změny nálad, menopauza)
… Deprese, bludy, přeludy
… Dětské zátěže (noční pomočování, nespavost)
… Poruchy řeči a motoriky
… Zlepšení výkonnosti ve škole, v práci, ve sportu
… Vážná onemocnění

Výhody metody EFT:

• je rychlá, účinná a má dlouhotrvající účinky, jednou vyřešený problém se již nevrací

• nemá žádné vedlejší negativní účinky

• je bezbolestná, nepoužívá léky

• jde ke kořenům příčiny nemocí, poruchy, disbalance

EFT metody řeší problémy nejen současné (problémy tady a teď), ale i problémy pramenící z minulosti (prožitá traumata z dětství) a může pomoci před potenciálními problémy v budoucnu (zkoušky, negativní očekávání, strachy).