NLP

NLP je proces modelování jedinečných - každému člověku  vlastních -
vědomých i nevědomých vzorců (chování, myšlení, komunikačních vzorců)
s cílem dosahovat jedinečných a výjímečných výsledků. Umožňuje opustit staré,
tradiční vzorce chování a návyky, jež omezují náš růst, a nechat projevit
naše skryté vlohy a nadání, neustále rozvíjet nové způsoby myšlení, které nám
pomohou lépe se vyrovnat s vnějším světem. Více informací na www.nlp.com.

Neuro - týká se našeho nervového systému, práce mozku a nervové soustavy.
Senzorické vnímání. Představuje pro nás obrovské zdroje a rezervy.
Aktivace a rozšíření kapacit mozku, rozvíjením vnímavosti a pružnosti
našich reakcí. Tím dává nové možnosti volby a základ pro nastartování
kvalitativních životních změn.
Lingvistické - hraje naprosto zásadní roli. Díky jazyku máme možnost dorozumívání,
porozumění, pochopení. Úzce souvisí s myšlením tedys řídícím prvkem
našeho bytí. Jazyk je nástroj, který slouží k programování.
Programování - vše co se vztahuje k určitým vzorcům (zkušenosti, systém víry,
hodnot, přesvědčení, strategie, reakce a také akce a vytváření budoucnosti)
Vzorce jsou vnímány jako programy, které se zdají být naší součástí na nevědomé
úrovni. Tyto programy mají za úkol usnadnit nám život, pomáhat v dalším procesu učení a ve vytváření budoucnosti.